دنیای علوم شگفت انگیز

آزمایش جداسازی محلول از کلوئید

در این مقاله قصد داریم درخصوص آزمایش جداسازی محلول از کلوئید صحبت و بررسی داشته باشیم. مخلوط ها به دسته بندی های همگن و ناهمگن تقسیم بندی می شوند و هر یک از آن ها از ویژگی ها و مشخصه های مهمی برخوردار هستند. شما می توانید هر یک از این مخلوط را در محیط های آزمایشگاهی برای مصارف مختلف به کار ببرید. در این میان کلوئیدها در میان محلول های ناهمگن دسته بندی می شود.

انواع آن ها یک نوع مخلوط هستند که در صنایع و محیط های آزمایشگاهی به کار برده می شوند. این مواد به سادگی ته نشین نمی شوند و به همین خاطر نیز اجرای آزمایشات مختلف بر روی آن ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. انجام آزمایش مزایای بی شماری دارد و نکات و مشخصه های مهمی را در خصوص این مخلوط ها مشخص می کند.

آزمایش جداسازی محلول از کلوئید 1

مراحل انجام آزمایش جداسازی محلول از کلوئید

انجام این آزمایش در چند مرحله صورت می گیرد و لازم است که در هر یک از این مراحل مهم به فرایند اجرایی کار دقت داشته و از تجهیزات و لوازم مناسبی در روند انجام آزمایش استفاده کنید. در بخش اول باید به تجهیزات اولیه مورد استفاده در این آزمایش علمی بپردازید. این ترکیبات هر یک با شرایط استاندارد در شرایط محیطی مناسب در آزمایشگاه مورد استفاده قرار می گیرند. برخی از مهم ترین مواد اولیه در این آزمایش را در زیر مشاهده می کنید:

  1. بشرها و لیوان های آزمایشگاهی از مهم ترین ابزارهای این آزمایش به شمار می روند که باید با کیفیت مناسب آماده سازی شده و در دمای مناسب نگهداری شوند.
  2. محلول های چای یا آب قند که در روند آزمایش برای بررسی کلوئیدها به کار برده می شوند.
  3. ژله های آماده که می توانید آن ها را در منزل نیز آماده سازی کنید. به این ترتیب انجام این آزمایش علمی ساده تر می شود.
  4. چراغ قوه آزمایشگاهی برای اجرای بهتر و دقیق تر این فرایند آزمایشی
  5. فویل آلومینیومی یا در صورت در دسترس نبودن استفاده از مقوا
  6. قیچی مخصوص
  7. چسب ساده

آماده سازی محلول آب قند

در بخش اول باید محلول آب قند را با مقادیر مناسب برای انجام مراحل بعدی آماده سازی کنید. در این بخش از بشر استفاده کرده و 100 میلی لیتر از این محلول را در آن اضافه کنید.

استفاده از پودر ژله

در بخش بعدی از روند اجرایی این آزمایش مهم از پودر ژله به مقدار کافی استفاده می شود. در این جا باید این پودر را درون آب جوش بریزیم و هم بزنیم تا در هم مخلوط شوند که محلول یک دست و ترکیب شده به دست آید. شما می توانید این محلول را برای مدتی در یخچال قرار دهید. مدتی صبر می کنیم تا ژله در یخچال ببندد. در این آزمایش ژله در واقع یک محلول کلوئیدی است و آب قند یک محلول است که این دو باهم در این آزمایش مورد بررسی قرار می گیرند.

ایجاد باریکه نور

در آزمایش جداسازی محلول از کلوئید از چراغ قوه و فویل های آلومینیومی در کنار هم استفاده می شود. این ابزارها در کنار هم برای ایجاد باریکه نور مورد استفاده هستند. در این مرحله باید فویل را به اندازه مناسب برش بزنید و چراغ قوه را در آن به کار ببرید. به این ترتیب باریکه نور مورد استفاده به دست می آید. این فویل بر روی شیشه چراغ قوه قرار می گیرد. در این مرحله برای محکم کاری سطوح مورد نظر از چسب استفاده می شود که از جدا شدن فویل از بخش های مورد نظر پیشگیری می کند. سپس چراغ قوه روشن شده و باریکه نور مورد نیاز به وجود می آید.

تاباندن باریکه نور

هدف از ایجاد این باریکه، تاباندن آن به محلول های آب قند و کلوئید یا ژله است. به همین خاطر در بخش بعدی این دو محلول را در معرض باریکه نور قرار می دهیم. در این فرایند نور بدون تغییر مسیر از ظرف آب قند عبور می کند. سپس نور را به کلوئید یا ترکیب ژله ای می تابانیم. این بار مسیر نور به صورت کامل منحرف می شود که به دلیل خواص و ویژگی های ترکیب کلوئیدی مورد نظر است.

نتیجه آزمایش جداسازی محلول از کلوئید

در آزمایش جداسازی محلول از کلوئید نتایج مهمی به دست می آیند. در این آزمایش مهم نحوه عبور نور از انواع محلول ها مشخص می شود. در واقع نور به گونه ای خاص از متریال مختلف عبور می کند که دلیل آن ویژگی های محلول های مختلف است. اندازه ذرات حل شونده در هر یک از این محلول ها نقش به سزایی در این زمینه ایفا می کند.

به همین خاطر باید به این مسئله در طول انجام آزمایش دقت داشته باشید. شما می توانید محلول های دیگری را نیز در این زمینه تست کرده و تأثیر نور بر آن ها را مشاهده کنید. اندازه ذرات کلوئید از محلول حقیقی بزرگ تر است و همین مسئله نیز سبب ایجاد شکست در نور می شود.

بررسی اندازه ذرات در محلول های آب قند و کلوئید

در واقع بررسی اندازه ذرات یکی از مهم ترین فاکتورهایی است که برای جداسازی محلول از کلوئید مورد توجه قرار می گیرد. اندازه ذرات محلول کلوئیدی بزرگ تر از اندازه ذرات آب قند است و به همین خاطر نیز چنین نتیجه ای از این آزمایش به دست می آید.

مسیر عبور نور در کدام محلول مشخص است؟

در محلول کلوئیدی یا ژله، نور پخش می شود و مسیر آن مشخص خواهد بود.

آزمایش جداسازی محلول از کلوئید مسیر عبور نور

جمع بندی

در این بخش در رابطه با روند اجرای آزمایش جداسازی محلول از کلوئید اطلاعاتی را بررسی کردیم. هر یک از نکات و فاکتورهای مربوط به رویه انجام این آزمایشات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند. شما می توانید در زمینه انجام این آزمایش از لوازم و تجهیزات ساده و اولیه استفاده کنید.

با این وجود در نظر گرفتن شرایط استاندارد محیطی برای نتیجه گیری بهتر از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است. در این راستا توجه به نتیجه به دست آمده از این آزمایش برای استفاده از آن در حوزه های مختلف اهمیت بسیار زیادی دارد. در هر یک از مراحل این آزمایش باید صبر و حوصله زیادی داشته باشید تا نتیجه به دست آمده از آن به واقعیت نزدیک تر باشد.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا