دنیای علوم شگفت انگیز

آزمایش بزاق دهان برای نقاشی

آنزیم آمیلاز بزاق دهان می تواند نشاسته را که یک پلی ساکارید است به دی ساکارید تجزیه می کند؛ و محلول لوگول شناساگر وجود نشاسته است.این محلول قهوه ای مایل به خرمایی رنگ است و در تماس با نشاسته به رنگ بنفش یا آبی تیره در می آید.

آزمایش بزاق دهان برای نقاشی

مواد مورد نیاز :

 • کاغذ صافی
 • گوش پاک کن
 • پودر نشاسته
 • محلول رقیق لوگول
 • شیشه ساعتی یا پتری
 • پنس یا گیره

شکل 1- محلول لوگول

مراحل انجام کار :

 • ابتدا 10 گرم نشاسته را به 50 میلی لیتر آب اضافه و مخلوط می­کنیم.
 • در یک پتری 10 میلی لیتر مخلوط آب و نشاسته و در یک پتری دیگر 10 میلی لیتر محلول رقیق لوگول می­ریزیم.
 • کاغذ صافی را وارد پتری محتوی نشاسته می­کنیم تا کاملا کاغذ به نشاسته آغشته شود و سپس با پنس کاغذ را از پتری بیرون آورده و روی سطح تمیز و صافی می­گذاریم.
 • سر گوش پاک کن تمیزی را به بزاق دهان آغشته می­کنیم.
 • با گوش پاک کن آغشته به بزاق روی کاغذ صافی نشاسته­ای طرحی مثل آدمک طراحی می­کنیم.
 • حدود 5 دقیقه صبر می­کنیم تا آمیلاز بزاق روی نشاسته اثر کند.
 • با پنس کاغذ را برداشته و درون پتری محتوی لوگول قرار می دهیم. کمی صبر می­کنیم(حدود یک دقیقه).کاغذ به رنگ بنفش در می­آید به جز قسمتی که با گوش پاک کن آغشته به بزاق طراحی کردیم ( قسمت طراحی شده سفید می ماند).

شکل 2- نقاشی به کمک بزاغ دهان

نتیجه آزمایش/چرایی آزمایش :

در بزاق دهان پروتیینی به نام آمیلاز وجود دارد که نشاسته را به مواد قندی ساده تری به نام مالتوز تبدیل می­کند.

پرسش :

 • محلول لوگول برای شناسایی چه موادی استفاده می­شود؟
 • آمیلاز بزاق دهان روی …….. اثر می گذارد و آن را به …….. تبدیل می­کند.
 • محلول لوگول در تماس با نشاسته چه رنگی می­شود؟

پاسخ :

 • موادی که دارای نشاسته باشد.
 • مواد نشاسته ای- مالتوز
 • بنفش یا آبی تیره

 

 

 

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا