دنیای علوم شگفت انگیز

آزمایش واکنش گرماگیر

آزمایش واکنش گرماگیر

واکنشهای شیمیایی  وجود دارد که برای ادامه باید انرژی جذب کنند. اینها واکنشهای گرماگیر هستند. واکنشهای گرماگیر نمی توانند خود به خود رخ دهند. برای انجام این واکنشها باید کار کرد. هنگامی که واکنش های گرماگیر انرژی را جذب می کنند ، افت دما در طول واکنش اندازه گیری می شود. واکنشهای گرماگیر با جریان گرمایی مثبت (به داخل واکنش) و افزایش آنتالپی (+ΔH) مشخص می شود.

آزمایش واکنش گرماگیر

نمونه هایی از فرآیندهای گرماگیر شامل ذوب یخ و کاهش فشار قوطی تحت فشار است.در هر دو فرایند ، گرما از محیط جذب می شود. می توانید تغییرات دما را با استفاده از دماسنج یا با احساس واکنش با دست خود ثبت کنید. واکنش بین اسید سیتریک و جوش شیرین یک نمونه بسیار ایمن از یک واکنش گرماگیر است که معمولاً به عنوان یک اثبات شیمیایی استفاده می شود.

 مواد مورد نیاز

 • 25 میلی لیتر محلول اسید سیتریک
 • 15 گرم جوش شیرین
 • لیوان فومی
 • دماسنج
 • میله هم زدن

مراحل انجام آزمایش

 • محلول اسید سیتریک را در یک لیوان فومی بریزید. برای ثبت درجه حرارت ابتدا از ترمومتر یا دیگر دماسنج ها استفاده کنید.
 • جوش شیرین ( بی کربنات سدیم ) را هم بزنید. تغییر دما را به صورت تابعی از زمان دنبال کنید.
 • واکنش را مشاهده کنید و تغییرات دما را یادداشت کنید .

نتیجه

اسید سیتریک و جوش شیرین هر دو مواد شیمیایی رایج خانگی هستند. وقتی اسید سیتریک و جوش شیرین با یکدیگر واکنش نشان می دهند ، از نظر شیمیایی تغییر کرده و به یون های سدیم ، یون های اسید سیتریک تبدیل می شود ،که منجر به تولید سدیم استات ، گاز دی اکسید کربن و آب را تشکیل می دهند.

H3C6H5O7(aq) + 3 NaHCO3(s) → 3 CO2(g) + 3 H2O(l) + Na3C6H5O7(aq)

این واکنش یک واکنش گرماگیر است زیرا انرژی را به شکل گرما می گیرد. این امر به این دلیل شناخته می شود که دما با افزایش واکنش گرما کاهش می یابد.

پرسش

 • واکنش گرما گیر دیگری می شناسید؟
 • خصوصیات واکنش گرما گیر را نام ببرید؟

پاسخ

 • ذوب شدن تکه های یخ ، تبخیر آب مایع، تبدیل سرما به بخار آب (ذوب ، جوش و تبخیر ، به طور کلی ، فرآیندهای گرماگیر هستند.
 • گرما جذب می شود (احساس سرما می کند)-برای ایجاد واکنش باید انرژی اضافه کرد-آنتروپی کاهش می یابد (ΔS <0)-افزایش آنتالپی (+ΔH)

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا