دنیای علوم شگفت انگیز

آزمایش چگونگی اهمیت آب در واکنش

آزمایش چگونگی اهمیت آب در واکنش به بررسی ساختار اصلی مواد می پردازد. در این آزمایش می توانید به واکنش هایی که در میان مولکول های مواد مختلف در اثر اضافه کردن آب یا سایر مواد واکنش زا به وجود می آیند، پی ببرید. از میان این مواد می توان به پودر کیک ها و سایر مواد غذایی حاضری اشاره کرد. مواد به کار رفته در هر یک از این خوراکی ها در وضعیت یکسانی قرار دارند. اما با اضافه شدن آب ساختار این مواد متفاوت شده و واکنش می دهند. برخی مواد هم هستند که بدون هیچ محیط خاصی واکنش خود را انجام می دهند.

روند اجرای آزمایش چگونگی اهمیت آب

در فرایند آزمایشی چگونگی اهمیت آب، برخی مواد جانبی مورد استفاده قرار می گیرند و نحوه تأثیرگذاری آن ها بر آزمایش نیز سنجیده می شود. جوش شیرین و جوهر لیمو در میان این مواد قرار دارند و هر یک تأثیر به خصوصی در این آزمایش بر جای می گذارند.

ابزارهای مورد استفاده در آزمایش اهمیت آب در واکنش

در این آزمایش باید ابزارهای اولیه به صورت کامل فراهم شوند تا روند اجرایی مربوطه تکمیل شود. برخی از این ابزارها را در زیر مشاهده می کنید:

1- آب به عنوان اصلی ترین بخش این آزمایش یکی از اساسی ترین اجزا است و در هر یک از مراحل نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
2- اسپاتول یا قاشقک نیز یکی از مهم ترین اجزا و ظروف مورد استفاده در این آزمایش است که فرایند اجرای آزمایش را ساده تر می کند.
3- پتری یا نعلبکی نیز یکی از مهم ترین لوازم و تجهیزات آزمایش به شمار می رود.
4- جوهر لیمو نیز به میزان لازم در این فرایند مورد استفاده قرار می گیرد.
5- در بخش بعدی کمی جوش شیرین در این آزمایش اضافه می شود.

مراحل اجرای آزمایش چگونگی اهمیت آب

در خصوص اجرای آزمایش چگونگی اهمیت آب در واکنش مراحل انجام کار نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند. در اجرای این فرایند آزمایشی باید دید که چه مراحلی برای ایجاد واکنش با آب طی می شوند. این موارد را رد زیر مشاهده می کنید:

استفاده از جوش شیرین

در بخش اول از آزمایش چگونگی اهمیت آب در واکنش باید از جوش شیرین استفاده شود. در این قسمت مقادیری از جوش شیرینی که در ابتدای کار فراهم کردیم، درون هاون ریخته می شود. برای ریختن آن حتماً از قاشقک آزمایشگاهی استفاده کنید تا دقت عمل شما افزایش پیدا کند.

آزمایش چگونگی اهمیت آب در واکنش 3

استفاده از جوهر لیمو

در بخش بعدی باید از جوهر لیمو در آزمایش استفاده کنید. در این مرحله جوهر لیمو را به جوش شیرین درون هاون اضافه می کنیم. در این بخش باید با استفاده از یک قاشقک جوهر لیمو را به ترکیب موجود اضافه کنید.

آزمایش چگونگی اهمیت آب در واکنش 4

آماده سازی مخلوط

در قسمت بعدی از این آزمایش باید مخلوط نهایی را آماده سازی کنیم. در این زمینه از ابزارهای آزمایشگاهی برای سابیدن مواد درون هاونگ استفاده می کنیم. این مواد را درون پتری می ریزیم. در این مرحله هیچ واکنشی در میان مواد ایجاد نمی شود. در این بخش هیچ واکنشی مشاهده نمی شود.

آزمایش چگونگی اهمیت آب در واکنش 5

اضافه کردن آب

به مخلوطی که پیش تر در پتری سابیدیم کمی آب اضافه کرده و واکنش ایجاد شده را مشاهده می کنیم. در این بخش مواد موجود درون پتری آزمایشگاهی شروع به جوشیدن و کف کردن می کنند. به این ترتیب نتایج مربوط به واکنش پذیری مواد در برابر آب مشخص می شود.

نتایج آزمایش چگونگی اهمیت آب در واکنش

در آزمایش چگونگی اهمیت آب در واکنش نتایج مهمی در خصوص خواص آب و ترکیب آن با سایر مواد به دست می آید که برای بسیاری از عرصه های صنعتی حائز اهمیت است. به همین خاطر لازم است که این آزمایش را در حضور دانش آموزان اجرا کنید. در این بخش با یکی از محیط های آزمایشی آشنا شدیم؛ آب به عنوان یک محیط واکنشی و آزمایشی مناسب در بسیاری از فرایندهای علمی مورد استفاده قرار می گیرد.

در هر واکنشی در اختیار داشتن یک محیط واکنش مناسب اهمیت دارد و افراد را به نتیجه مطلوب می رساند. آب به عنوان یک محیط واکنش در بسیاری از فرایندهای صنعتی و شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد.

بررسی نام های علمی جوش شیرین و جوهر لیمو

در هر یک از بخش های آزمایش های دانش آموزی باید اطلاعات علمی و دقیقی در اختیار آن ها قرار دهیم. به همین خاطر ارائه نام ها و نمادهای علمی مواد به کار رفته در آزمایش از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این میان می توان به نام های علمی جوش شیرین و جوهر لیمو اشاره کرد. نام علمی جوش شیرین با نماد سدیم هیدروژن کربنات مشخص می شود. سیتریک اسید نیز نماد علمی مربوط به جوهر لیمو است. هر یک از این نمادهای علمی از اهمیت بسیار زیادی برای اجرای آزمایش مورد نظر برخوردار هستند. دانش آموزان باید هر یک از این نمادها آشنایی داشته و آن ها را به خاطر بسپارند.

واکنش جوش شیرین و جوهر لیمو

جوهر لیمو و جوش شیرین در این آزمایش با هم ترکیب شده و واکنش می دهند. اما در شرایط عادی و بدون محیط واکنش مناسب واکنشی بین این دو ماده ایجاد نمی شود. زمانی که این دو ماده را با هم در آب محلول کنیم، واکنشی بین آن ها به وجود آمده و مواد کف می کنند. در این آزمایش آب هیچ نقشی در واکنش های ایجاد شده ندارد. اما وجود آن یک محیط واکنشی مناسب به وجود می آورد.

گاز ناشی از واکنش جوش شیرین و جوهر لیمو چیست؟

یکی از مهم ترین نتایج به دست آمده در آزمایش چگونگی اهمیت آب در واکنش، گازی است که در اثر ترکیب و واکنش بین جوش شیرین و جوهر لیمو به دست می آید. در این واکنش گاز دی اکسیدکربن به دست می آید که یکی از اساسی ترین بخش های این آزمایش را تشکیل می دهد. این گاز در زمان کف کردن از سایر مواد خارج می شود و می توانید آن را در قالب کف مشاهده کنید. کف ناشی از جوهر لیمو و جوش شیرین ناشی از واکنش بین این دو ماده است و از مهم ترین نتایج به دست آمده در این آزمایش به شمار می رود.

علل جذابیت آزمایش جوش شیرین و جوهر لیمو

با در نظر گرفتن در دسترس بودن مواد به کار رفته در این آزمایش همه دانش آموزان به سادگی در هر شرایطی قادر به انجام این آزمایش خواهند بود. به همین خاطر از انجام آن بسیار استقبال می کنند. شما می توانید نام ها و نمادهای علمی هر یک از این مواد را نیز به دانش آموزان آموزش دهید. در هر یک از بخش های آزمایش بزرگسالان نیز با دانش آموزان همراهی می کنند و روال کار بسیار ساده تر خواهد شد. با اجرای این آزمایش بسیاری از ویژگی های ساختاری آب مشخص می شود.

گاز به دست آمده در مراحل پایانی در اثر ترکیب آب با مواد به کار رفته ایجاد می شود. شما می توانید این آزمایش را در شرایط غیر آزمایشگاهی نیز انجام دهید. به همین خاطر هیچ محدودیتی در اجرای این فرایند وجود ندارد.

پرسش :

  • نام علمی جوش شیرین و جوهر لیمو چیست ؟
  • جوش شیرین و جوهرلیمو در چه شرایطی باهم واکنش می­دهند؟
  • از واکنش جوش شیرین و جوهرلیمو چه گازی آزاد می شود؟

پاسخ :

  • نام علمی جوش شیرین (سدیم هیدروژن کربنات) و نام علمی جوهر لیمو (سیتریک اسید) است.
  • وقتی در آب محلول شوند.
  • گاز کربن دی اکسید

جمع بندی

در این بخش در رابطه با چگونگی انجام آزمایش چگونگی اهمیت آب در واکنش مواردی را بررسی کردیم. این آزمایش یکی از رایج ترین آزمایش های دانش آموزی است که با چند ماده ساده و در دسترس انجام شده است. در این آزمایش می توانید یک بخش مهم از ویژگی های ساختاری آب را تشخیص دهید که در برخی از مراحل کار مشخص می شوند.

شما می توانید شرایط آب را به عنوان یک محیط واکنش مناسب در ترکیب با جوهر لیمو و جوش شیرین ارزیابی کنید. در این بخش می توانید از برخی از ظروف آزمایشگاهی استفاده کنید و یا به جای آن ها ظروف ساده و دم دستی مانند نعلبکی را به کار ببرید. این فرایند با واکنش آب و مواد به کار رفته منجر به تولید دی اکسیدکربن می شود.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا