دنیای علوم شگفت انگیز

آزمایش چگونگی رنگ آمیزی با عناصر

یکی از مهم ترین آزمایش هایی که در خصوص استفاده از خواص رنگی مواد مختلف انجام می شود، آزمایش چگونگی رنگ آمیزی با عناصر است. همان طور که می دانید عنصر منگنز ترکیبات رنگی متعددی دارد که در انجام بسیاری از آزمایشات علمی مورد استفاده قرار می گیرند. بی شک به کارگیری هر یک از این عناصر در آزمایشات دانش آموزی در پایه های مختلف تحصیلی جذابیت تدریس را به شدت افزایش می دهد.

به این ترتب قدرت یادگیری دانش آموزان نیز افزایش می یابد. چگونگی رنگ آمیزی با عناصر مختلف بر اساس خواص و ویژگی های هر یک از این عناصر مشخص می شود. در این زمینه خواص بازی و اسیدی بودن مواد نیز مورد ارزیابی قرار گرفته و از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

آزمایش چگونگی رنگ آمیزی با عناصر 4

لوازم مورد نیاز برای انجام آزمایش رنگ آمیزی با عناصر

آزمایش چگونگی رنگ آمیزی با عناصر با استفاده از برخی ابزارها و لوازم اجرا می شود. این ابزارها در هر یک از مراحل برای ایجاد برخی واکنش ها مورد استفاده قرار می گیرند. برخی از مهم ترین آن ها را در زیر مشاهده می کنید:

1- محلول پتاسیم پرمنگنات یکی از مهم ترین بخش های این آزمایش به شمار می رود. در این ترکیب پتاسیم پرمنگنات در محلول آبی مورد نظر ترکیب شده و یک ماده با میزان خلوص مناسب حاصل می شود.

2- محلول یک مولار سدیم هیدروکسید نیز در این میان یکی از مهم ترین موادی است که در اجرای این آزمایش و هر یک از مراحل آن مورد استفاده قرار می گیرد و روند اجرایی کار را تکمیل می کند.

3- در بخش بعدی از محلول سولفوریک اسید استفاده می شود که تکمیل کننده فرایند آزمایشی مربوطه خواهد بود.

4- در بخش هایی از این آزمایش از گوش پاک کن نیز برای تکمیل کار استفاده می کنند که برای انتقال برخی مواد و افزایش دقت عملکرد آزمایش مورد نظر به کار برده می شوند.

5- کاغذهای نقاشی نیز برای تست رنگ های تولید شده در آزمایش مورد استفاده قرار می گیرند. بهتر است ضخامت هر یک از این کاغذها را مد نظر قرار دهید.

شرایط انجام آزمایش رنگ آمیزی با عناصر

آزمایش چگونگی رنگ آمیزی با عناصر 2

برای اجرای هر چه بهتر و دقیق تر آزمایش چگونگی رنگ آمیزی با عناصر باید به شرایط انجام این آزمایش های علمی نیز دقت داشته باشید. شرایط انجام آزمایشات رنگ آمیزی بسته به محیط اجرای کار متفاوت خواهد بود. در این زمینه استفاده از محلول های آماده بیشتر توصیه می شود. به همین خاطر اغلب این محلول ها پیش تر خریداری شده و واکنش مجزایی برای تولید این محلول ها انجام نمی شود. به این ترتیب در وقت و زمان اجرای آزمایش علمی مربوطه نیز صرفه جویی خواهد شد.

در صورتی که تحت شرایط خاص نمی توانید از محلول های آماده استفاده کنید، برای ساخت این محلول ها نیز باید از ابزارها و وسایل مناسب استفاده کنید. به این ترتیب کیفیت کار به حد مطلوب می رسد. در این زمینه از بالن های حجمی و پیپت استفاده می کنند که هر یک کیفیت آزمایش مورد نظر را افزایش می دهند. پوآر و ترازوهای دقیق و اسپاتول نیز مورد استفاده قرار می گیرند و ساخت و آماده سازی هر یک از این محلول ها و ترکیب ها را با کیفیت بیشتری همراه می سازند.

مراحل انجام آزمایش رنگ آمیزی با عناصر

برای انجام هر چه بهتر و دقیق تر آزمایش چگونگی رنگ آمیزی با عناصر باید به تک تک مراحل مربوط به اجرای این فرایند دقت داشته باشید. هر یک از این مراحل در یک محیط مناسب با شرایط دمایی استاندارد انجام می گیرند. در ادامه بیشتر به بررسی مراحل انجام کار می پردازیم.

آماده سازی پتاسیم پرمنگنات

در بخش اول گوش پاک کن هایی که در ابتدای کار آماده کرده بودیم را برداشته و به برخی از محلول های مورد استفاده آغشته می کنیم. محلول پتاسیم پرمنگنات یکی از این ترکیب ها است که با گوش پاک کن آغشته می شود. با استفاده از این گوش پاک کن بر روی صفحه کاغذی که پیش تر آماده کردیم طرحی را رسم می کنیم. به این ترتیب رنگ ایجاد شده در صفحه را مشاهده خواهید کرد. این رنگ ناشی از محلول پتاسیم پرمنگنات بوده و خواص درونی آن را مشخص می کند.

استفاده از سدیم هیدروکسید

در بخش بعدی از انجام آزمایش چگونگی رنگ آمیزی با عناصر از محلول سدیم هیدروکسید در این فرایند آزمایشی استفاده می شود. در این بخش باید گوش پاک کن تمیزی را وارد این محلول کرده و سپس بر روی کاغذ بکشید. رنگ به جا مانده از این ترکیب بر روی صفحه کاغذ سبز است.شما می توانید اثر ناشی از آن را به وضوح مشاهده کنید.

هر یک از این عناصر که به صورت محلول در این آزمایش استفاده می شوند با رنگی خاص بر روی صفحه کاغذی نمایان می شوند. در پایان این آزمایش نتیجه کار را پس از خشک شدن رطوبت هر یک از صفحه های کاغذ مشاهده می کنید. پس از اتمام کار، رنگ نقاشی ها و طرح های ایجاد شده در زمان خشکی با رنگ اولیه متفاوت خواهد بود.

نتیجه آزمایش چگونگی رنگ آمیزی با عناصر

آزمایش چگونگی رنگ آمیزی با عناصر 5

در آزمایش چگونگی رنگ آمیزی با عناصر مشخص شده که همه فلزات با رنگ به خصوصی در طبیعت شناخته می شوند و رنگ به کار رفته در هر یک از آن ها تأثیر به خصوصی بر صفحه کاغذ بر جای گذاشت. در هر یک از این مواد کاتیون های متفاوتی ایجاد می شوند. در این آزمایش سلولز موجود در صفحه کاغذ نیز یکی از عوامل تأثیرگذار به شمار می رود و رنگ ایجاد شده بر روی کاغذ را تحت تأثیر قرار می دهد. به همین سبب باید به کلیه این فاکتورها در حین اجرای کار دقت داشته باشید.

رنگ ایجاد شده بر روی صفحات چقدر دوام دارد؟

رنگ به کار رفته در هر یک از صفحات و عناصر مربوط به آن ها بسته به سنگین بودن محلول مربوطه در مدت زمان به خصوصی باقی می ماند. در صورتی که ترکیب به کار رفته بر روی صفحه کاغذی پایدارتر باشد، میزان ماندگاری و دوام آن نیز بیشتر خواهد بود. اما در صورت کاهش پایداری آن میزان ماندگاری طولانی مدتی بر روی صفحات کاغذی نخواهد داشت.

رنگ عناصر فلزی پس از خشک شدن بر روی صفحه کاغذی به چه رنگی تبدیل می شود؟

رنگ های به کار رفته بر روی کاغذ در طولانی مدت محو شده یا تغییر می کنند. این رنگ ها پس از خشک شدن به قهوه ای می گرایند و به طور کلی متفاوت می شوند. به همین خاطر می توان به عدم پایداری رنگ ناشی از برخی فلزات پی برد. آزمایش چگونگی رنگ آمیزی با عناصر شما را با بسیاری از ویژگی های این مواد آشنا می کند. شما می توانید با استفاده از عناصر متعدد محلول های ترکیبی مختلفی در روند اجرایی این آزمایش به وجود آورده و به خواص کلیه آن ها بپردازید. بی شک هر فلزی با رنگ به خصوصی در طبیعت یافت می شود.

پرسش :

  • محلول پتاسیم پرمنگنات چه رنگی است؟
  • وقتی به محلول پتاسیم پرمنگنات محلول سود اضافه شود به چه رنگی در می ­آید؟
  • گل نقاشی پس از خشک شدن چه رنگی می­شود؟
  • گل نقاشی پس از چند روز هم­چنان به رنگ قهوه­ ای می­ماند. از این ثابت ماندن رنگ چه نتیجه ­ای می­گیرید؟

پاسخ :

1- ارغوانی

2-سبز

3- به رنگ قهوه­ای در می­آید.

4-ترکیب حاصل از ترکیبات دیگر پایدارتر است که دیگر رنگش تغییر نکرده است.

جمع بندی

در این بخش برخی از مولفه های آزمایش رنگ آمیزی با استفاده از عناصر طبیعی را بررسی کردیم. در هر یک از این آزمایش های علمی از مواد به خصوصی استفاده شده که هر یک خواص و ویژگی های متعددی دارند. این عناصر فلزی با رنگ به خصوصی بر روی صفحه کاغذی مشاهده شده و با سلولز به کار رفته در کاغذ نیز واکنش نشان می دهند.

شما می توانید تأثیر هر یک از آن ها را با ایجاد طرح هایی بر روی کاغذ مشاهده کنید. در این فرایند آزمایشی دانش آموزان شما علاوه بر یادگیری به فعالیت های مفیدی مانند نقاشی هم می پردازند. همین مسئله ذوق آن ها را برای اجرای دقیق تر آزمایش افزایش می دهد. شما می توانید برای مفهومی تر شدن روش تدریس خود از این فرایندهای آزمایشی استفاده کرده و روش تدریس خود را با تنوع بیشتری در کلاس های آموزشی همراه کنید.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا